Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P100 Klinická dietologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 14 / 26 (54 %) Učebna: B311 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá10x71.4 %
dobrá3x21.4 %
průměrná1x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné13x92.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93

Vyučující

Kužela Lubomír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Tomešová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Kužela Lubomír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Tomešová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Kužela Lubomír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.67
Tomešová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž0x0 %
žena14x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.12x85.7 %
Nmgr.2x14.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%6x42.9 %
75 – 50%5x35.7 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.86
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký10x71.4 %
průměrný4x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký7x50 %
průměrný6x42.9 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět