Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P19B Klinická a analytická biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 85 (34 %) Učebna: CH1 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá23x79.3 %
dobrá6x20.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké10x34.5 %
přiměrěné13x44.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x20.7 %
průměr 1.57

Vyučující

Martínková Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Martínková Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano29x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Martínková Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x44.8 %
průměr 1.06
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x27.6 %
žena21x72.4 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.23x79.3 %
Nmgr.5x17.2 %
Ph.D.1x3.4 %
průměr 1.24
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé27x96.4 %
opakovaně1x3.6 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%23x79.3 %
75 – 50%6x20.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné9x31 %
průměrné16x55.2 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký23x79.3 %
průměrný5x17.2 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký15x51.7 %
průměrný14x48.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět