Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180S15 Hlasová výchova a rétorika

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 20 / 40 (50 %) Učebna: B4 Termín: Út,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá16x80 %
dobrá4x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano2x10 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x40 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x5 %
přiměrěné17x85 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.94

Vyučující

Szymiková Regina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Szymiková Regina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Szymiková Regina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano5x25 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano12x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x35 %
žena13x65 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.13x65 %
Nmgr.7x35 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.35
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x85 %
75 – 50%3x15 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré6x30 %
nadprůměrné6x30 %
průměrné8x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.1
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký17x85 %
průměrný3x15 %
nízký0x0 %
průměr 1.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký11x55 %
průměrný8x40 %
nízký1x5 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět