Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P34 Globální koncepce ochrany ŽP

Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 41 (32 %) Učebna: B14 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x7.7 %
dobrá7x53.8 %
průměrná4x30.8 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne3x23.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne3x23.1 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2

Vyučující

Moldan Bedřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Moldan Bedřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58
Moldan Bedřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.2x15.4 %
Nmgr.11x84.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.85
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x15.4 %
průměrný8x61.5 %
nízký3x23.1 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x15.4 %
průměrný8x61.5 %
nízký3x23.1 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět