Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P45 Geostatistika

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 20 / 20 (100 %) Učebna: PUA Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x25 %
dobrá10x50 %
průměrná5x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano11x55 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké8x40 %
přiměrěné7x35 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.47

Vyučující

Ježek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne9x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.47
Ježek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.16
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.87
Ježek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1.4
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano10x50 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x15 %
žena17x85 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.1x5 %
Nmgr.19x95 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x70 %
75 – 50%6x30 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné2x10 %
průměrné14x70 %
podprůměrné3x15 %
špatné0x0 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x15 %
průměrný9x45 %
nízký8x40 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x15 %
průměrný12x60 %
nízký5x25 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět