Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
Katedra }
Předmět

MZ340P57 Geografie ČR

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 15 / 24 (63 %) Učebna: B7 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x46.7 %
průměrná6x40 %
špatná2x13.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano9x60 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x26.7 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.71

Vyučující

Čermák Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano12x80 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2
Jančák Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 2.1
Kopačka Ludvík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.53
Čermák Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
Jančák Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.64
Kopačka Ludvík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.86
Čermák Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.57
Jančák Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.6
Kopačka Ludvík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x66.7 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x26.7 %
průměrný9x60 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný12x80 %
nízký3x20 %
průměr 2.2
Vybrat jiný předmět