Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P123 Geografie sportu

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 31 (42 %) Učebna: VG Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x15.4 %
průměrná9x69.2 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná1x7.7 %
průměr 3.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne3x23.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 2.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Vyučující

Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne7x53.8 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.77
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.77
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne3x23.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.10x76.9 %
Nmgr.3x23.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.23
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%1x7.7 %
75 – 50%6x46.2 %
50 – 25%6x46.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x23.1 %
průměrný8x61.5 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný6x46.2 %
nízký7x53.8 %
průměr 2.54
Vybrat jiný předmět