Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P60 Fyziologie člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 27 / 68 (40 %) Učebna: B8 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x20 %
dobrá16x64 %
průměrná4x16 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.96
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne10x38.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké5x19.2 %
přiměrěné20x76.9 %
nízké1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85

Vyučující

Vybíral Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Horníková Daniela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne7x29.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.09
Bendová Zdeňka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2.48
Vybíral Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Horníková Daniela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.65
Bendová Zdeňka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano12x50 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.86
Vybíral Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano5x20 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x48 %
průměr 1.54
Horníková Daniela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x33.3 %
průměr 1.56
Bendová Zdeňka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x50 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano13x50 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne3x11.5 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.88
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x25.9 %
žena20x74.1 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%16x59.3 %
75 – 50%9x33.3 %
50 – 25%2x7.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné7x25.9 %
průměrné18x66.7 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký10x37 %
průměrný17x63 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký5x18.5 %
průměrný20x74.1 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět