Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P96 Fyziologie stresu

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 54 (33 %) Učebna: B7 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x16.7 %
dobrá15x83.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 2.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné7x38.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 1.88

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.64
Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56
Telenský Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.06
Telenský Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.33
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.4
Telenský Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.41

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x16.7 %
žena15x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.8x44.4 %
Nmgr.10x55.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.56
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%8x44.4 %
75 – 50%7x38.9 %
50 – 25%3x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.72
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné3x16.7 %
průměrné14x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký13x72.2 %
průměrný4x22.2 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x16.7 %
průměrný15x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět