Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P02MB Fyzikální chemie II (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 59 (32 %) Učebna: CH5 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá10x52.6 %
dobrá7x36.8 %
průměrná2x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké16x84.2 %
přiměrěné3x15.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Vyučující

Ušelová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Ušelová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Ušelová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x52.6 %
žena9x47.4 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%16x84.2 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%2x10.5 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x26.3 %
průměrný11x57.9 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký12x63.2 %
průměrný7x36.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.37
Vybrat jiný předmět