Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P02MA Fyzikální chemie II (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 30 / 59 (51 %) Učebna: CH4 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x26.7 %
dobrá19x63.3 %
průměrná3x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne9x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.48
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano12x40 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké20x66.7 %
přiměrěné10x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano12x40 %
spíše ne15x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano12x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x33.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano29x96.7 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x30 %
žena21x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé27x90 %
opakovaně3x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%27x90 %
75 – 50%2x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.3 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x6.9 %
nadprůměrné3x10.3 %
průměrné23x79.3 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x3.3 %
průměrný22x73.3 %
nízký7x23.3 %
průměr 2.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x26.7 %
průměrný21x70 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět