Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P02M Fyzikální chemie II (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 26 / 59 (44 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá14x53.8 %
dobrá10x38.5 %
průměrná2x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano19x73.1 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké18x69.2 %
přiměrěné7x26.9 %
nízké1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne11x42.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.36
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 1.37
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x38.5 %
žena16x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé25x96.2 %
opakovaně1x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%23x88.5 %
75 – 50%2x7.7 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné3x11.5 %
průměrné21x80.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x15.4 %
průměrný17x65.4 %
nízký5x19.2 %
průměr 2.04
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký11x42.3 %
průměrný15x57.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět