Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG452P04G Fyzika Země

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 71 (15 %) Učebna: M Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá4x36.4 %
průměrná3x27.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.91
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné10x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Vyučující

Fischer Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Kletetschka Günther ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Blecha Vratislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45
Fischer Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.56
Kletetschka Günther je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.5
Blecha Vratislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.56
Fischer Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1.5
Kletetschka Günther je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1.5
Blecha Vratislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x45.5 %
žena6x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%7x70 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné4x36.4 %
průměrné5x45.5 %
podprůměrné1x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x45.5 %
průměrný5x45.5 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x36.4 %
průměrný6x54.5 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět