Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MFPL302B Fyzika I pro biochemii

Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 66 (30 %) Učebna: M3 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá7x35 %
dobrá11x55 %
průměrná1x5 %
špatná1x5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano14x70 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.16
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano13x65 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano12x60 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x20 %
přiměrěné16x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

Málek Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Málek Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Málek Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano12x60 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano4x20 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž11x55 %
žena9x45 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x85 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné3x15 %
průměrné15x75 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký6x30 %
průměrný11x55 %
nízký3x15 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký9x45 %
průměrný9x45 %
nízký2x10 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět