Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P34 Fyzika I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 41 (37 %) Učebna: F1 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá9x60 %
dobrá6x40 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké7x46.7 %
přiměrěné6x40 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.57

Vyučující

Cieslar Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Cieslar Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Cieslar Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x66.7 %
žena5x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x93.3 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné7x46.7 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné1x6.7 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x33.3 %
průměrný9x60 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký5x33.3 %
průměrný8x53.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět