Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P107 Fyzická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 4/2 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 18 / 53 (34 %) Učebna: LR Termín: Út,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá9x50 %
průměrná2x11.1 %
špatná2x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x16.7 %
přiměrěné14x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.82

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.41
Müller Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Treml Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano14x77.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.18
Müller Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Treml Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 2.14
Müller Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 2
Treml Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x16.7 %
žena15x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné3x16.7 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký6x33.3 %
průměrný10x55.6 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x17.6 %
průměrný11x64.7 %
nízký3x17.6 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět