Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P50 Forenzní genetika

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 22 (64 %) Učebna: B2 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá10x71.4 %
dobrá4x28.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Drábek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.8
Korabečná Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.6
Šimková Halina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
Drábek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.1
Korabečná Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1
Šimková Halina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Drábek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x100 %
Korabečná Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x100 %
Šimková Halina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.7x50 %
Nmgr.6x42.9 %
Ph.D.1x7.1 %
průměr 1.57
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%4x28.6 %
75 – 50%8x57.1 %
50 – 25%1x7.1 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.93
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký10x71.4 %
průměrný3x21.4 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x21.4 %
průměrný11x78.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět