Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P17 Environmentálně udržitelný rozvoj

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 26 (62 %) Učebna: Z1 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá11x68.8 %
dobrá3x18.8 %
průměrná2x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Matějček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Matějček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.07
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1
Matějček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x50 %
žena8x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.1x6.3 %
Nmgr.15x93.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x31.3 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné6x37.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.06
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký11x68.8 %
průměrný4x25 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x53.3 %
průměrný6x40 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět