Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P02U Ekonomická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 35 / 140 (25 %) Učebna: VG Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá15x42.9 %
dobrá19x54.3 %
průměrná1x2.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano13x37.1 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne6x17.1 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano24x68.6 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké8x22.9 %
přiměrěné25x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.76

Vyučující

Pavlínek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Pavlínek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Pavlínek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x17.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne6x17.1 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit22x62.9 %
průměr 2.15
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano22x62.9 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano9x26.5 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne7x20.6 %
rozhodně ne10x29.4 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 2.64
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž20x57.1 %
žena15x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.33x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%27x77.1 %
75 – 50%5x14.3 %
50 – 25%3x8.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x5.9 %
nadprůměrné9x26.5 %
průměrné23x67.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký11x31.4 %
průměrný23x65.7 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x17.1 %
průměrný28x80 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět