Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P07 Ekologie živočichů

Katedra ekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 168 (11 %) Učebna: B7 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x72.2 %
dobrá4x22.2 %
průměrná1x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné18x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Storch David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.25
Kratochvíl Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.29
Storch David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.13
Kratochvíl Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.14
Storch David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x94.1 %
průměr 1
Kratochvíl Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x93.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž4x22.2 %
žena14x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x55.6 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%4x22.2 %
méně než 25%3x16.7 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné15x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký11x61.1 %
průměrný4x22.2 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký11x61.1 %
průměrný6x33.3 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět