Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P75 Ekologie

Katedra ekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 25 / 75 (33 %) Učebna: B3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá7x28 %
dobrá14x56 %
průměrná4x16 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano16x64 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano14x56 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.96
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano14x56 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x4 %
přiměrěné20x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.95

Vyučující

Nedbalová Linda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano15x60 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Herben Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano12x48 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Nedbalová Linda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.22
Herben Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.17
Nedbalová Linda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x88 %
průměr 1.67
Herben Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x88 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x36 %
žena16x64 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%16x64 %
75 – 50%7x28 %
50 – 25%2x8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné3x12 %
průměrné20x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x16 %
průměrný20x80 %
nízký1x4 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x32 %
průměrný15x60 %
nízký2x8 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět