Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P16 Chronobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 20 / 25 (80 %) Učebna: kinosál Termín: St,12:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá16x80 %
dobrá3x15 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano6x30 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano5x25 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x5 %
přiměrěné11x55 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 2

Vyučující

Sumová Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano6x30 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Sumová Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.11
Sumová Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x55 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x10 %
žena18x90 %
průměr 1.9
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.2x10 %
Nmgr.16x80 %
Ph.D.2x10 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x70 %
75 – 50%3x15 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%2x10 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné13x65 %
podprůměrné1x5 %
špatné1x5 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x45 %
průměrný11x55 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký13x65 %
průměrný7x35 %
nízký0x0 %
průměr 1.35
Vybrat jiný předmět