Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P10 Chemická informatika

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 17 / 27 (63 %) Učebna: PUA Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x5.9 %
dobrá4x23.5 %
průměrná11x64.7 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 2.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké9x52.9 %
přiměrěné5x29.4 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.47

Vyučující

Jindřich Jindřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.69
Jindřich Jindřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.07
Jindřich Jindřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne4x23.5 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.63
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.63

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x35.3 %
žena11x64.7 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%8x47.1 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%3x17.6 %
méně než 25%3x17.6 %
průměr 2.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné1x5.9 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný12x70.6 %
nízký5x29.4 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x17.6 %
průměrný12x70.6 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět