Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P20C Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 15 / 95 (16 %) Učebna: B11 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá10x66.7 %
dobrá4x26.7 %
průměrná1x6.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.86

Vyučující

Pinc Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Pinc Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.14
Pinc Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%11x73.3 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné8x53.3 %
podprůměrné2x13.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x60 %
průměrný5x33.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký7x46.7 %
průměrný7x46.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět