Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P20B Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 23 / 95 (24 %) Učebna: B11 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá16x69.6 %
dobrá7x30.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké5x21.7 %
přiměrěné17x73.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77

Vyučující

Fuxová Gabriela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Fuxová Gabriela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Fuxová Gabriela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%19x82.6 %
75 – 50%4x17.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x21.7 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký12x52.2 %
průměrný9x39.1 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký12x52.2 %
průměrný11x47.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět