Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P20 Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 20 / 95 (21 %) Učebna: B14 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x65 %
dobrá6x30 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano7x35 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano7x35 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x15 %
přiměrěné13x65 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.81

Vyučující

Hrouda Lubomír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Hrouda Lubomír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Hrouda Lubomír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x25 %
žena15x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x85 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné3x15 %
průměrné15x75 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký12x60 %
průměrný7x35 %
nízký1x5 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký13x65 %
průměrný6x30 %
nízký1x5 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět