Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P08 Biochemie a biologie mikroorganismů

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 10 / 40 (25 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x20 %
dobrá3x30 %
průměrná5x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano8x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x40 %
přiměrěné5x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.56

Vyučující

Hodek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Hodek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Hodek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.13
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano8x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé9x90 %
opakovaně1x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%6x60 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%1x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné8x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x10 %
průměrný8x80 %
nízký1x10 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x20 %
průměrný7x70 %
nízký1x10 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět