Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P04A Biochemie I

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 KZ; 3 kr.
Respondentů: 65 / 242 (27 %) Učebna: VG Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá15x23.4 %
dobrá36x56.3 %
průměrná10x15.6 %
špatná3x4.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.02
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano39x60.9 %
spíše ano20x31.3 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano55x85.9 %
spíše ano9x14.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano30x46.9 %
spíše ano24x37.5 %
spíše ne5x7.8 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x12.5 %
spíše ano33x51.6 %
spíše ne6x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x26.6 %
průměr 1.96
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké36x56.3 %
přiměrěné21x32.8 %
nízké1x1.6 %
nemohu posoudit6x9.4 %
průměr 1.4

Vyučující

Folk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano13x20.6 %
spíše ano30x47.6 %
spíše ne14x22.2 %
rozhodně ne4x6.3 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 2.15
Brábek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x4.8 %
spíše ano17x27.4 %
spíše ne19x30.6 %
rozhodně ne11x17.7 %
nemohu posoudit12x19.4 %
průměr 2.76
Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano10x16.1 %
spíše ano21x33.9 %
spíše ne11x17.7 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit18x29 %
průměr 2.11
Folk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano38x60.3 %
spíše ano19x30.2 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.44
Brábek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano22x35.5 %
spíše ano14x22.6 %
spíše ne4x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x35.5 %
průměr 1.55
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano22x35.5 %
spíše ano17x27.4 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x35.5 %
průměr 1.48
Folk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x6.5 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit57x91.9 %
průměr 1.2
Brábek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x6.5 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit57x91.9 %
průměr 1.2
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x8.1 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit56x90.3 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano28x43.8 %
spíše ano29x45.3 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano59x92.2 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit3x4.7 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano37x57.8 %
spíše ano18x28.1 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.8 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž16x25 %
žena48x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.64x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé64x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%48x75 %
75 – 50%11x17.2 %
50 – 25%3x4.7 %
méně než 25%2x3.1 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné11x17.2 %
průměrné47x73.4 %
podprůměrné6x9.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký22x34.4 %
průměrný35x54.7 %
nízký7x10.9 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký12x18.8 %
průměrný44x68.8 %
nízký8x12.5 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět