Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P40AC Biochemie I (kata)

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 35 / 55 (64 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá6x17.1 %
dobrá16x45.7 %
průměrná12x34.3 %
špatná1x2.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x28.6 %
spíše ano22x62.9 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano17x48.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano11x31.4 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x28.6 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne9x25.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.97
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké7x20.6 %
přiměrěné27x79.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne9x25.7 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano18x51.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x14.3 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x40 %
průměr 1.81
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano14x40 %
spíše ne10x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x65.7 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne3x8.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne5x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x22.9 %
žena27x77.1 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%27x77.1 %
75 – 50%6x17.1 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné5x14.3 %
průměrné26x74.3 %
podprůměrné3x8.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x20 %
průměrný26x74.3 %
nízký2x5.7 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x11.4 %
průměrný26x74.3 %
nízký5x14.3 %
průměr 2.03
Vybrat jiný předmět