Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P13C Aplikovaná ekologie

Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 32 (63 %) Učebna: B12 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x15 %
dobrá8x40 %
průměrná8x40 %
špatná1x5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.35
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano5x25 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 2

Vyučující

Matějíček Luboš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano9x45 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Matějíček Luboš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Matějíček Luboš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 1.15
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano6x30 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x40 %
žena12x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%18x90 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné6x30 %
průměrné12x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x25 %
průměrný13x65 %
nízký2x10 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x15 %
průměrný11x55 %
nízký6x30 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět