Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P106 Aplikace geoinformatiky v sociální geografii

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 21 (57 %) Učebna: K1 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x8.3 %
dobrá4x33.3 %
průměrná7x58.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné7x58.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.88

Vyučující

Ouředníček Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano10x83.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Ouředníček Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Ouředníček Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.56
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.12x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé10x83.3 %
opakovaně2x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x75 %
75 – 50%3x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné10x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x25 %
průměrný8x66.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný5x41.7 %
nízký7x58.3 %
průměr 2.58
Vybrat jiný předmět