Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P03C Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 106 / 130 (82 %) Učebna: B2 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá51x48.1 %
dobrá51x48.1 %
průměrná4x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano45x42.5 %
spíše ano45x42.5 %
spíše ne14x13.2 %
rozhodně ne2x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano69x65.1 %
spíše ano35x33 %
spíše ne2x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano52x49.1 %
spíše ano43x40.6 %
spíše ne6x5.7 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit4x3.8 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano46x43.4 %
spíše ano47x44.3 %
spíše ne8x7.5 %
rozhodně ne2x1.9 %
nemohu posoudit3x2.8 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké6x5.7 %
přiměrěné89x84 %
nízké4x3.8 %
nemohu posoudit7x6.6 %
průměr 1.98

Vyučující

Hora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano76x72.4 %
spíše ano21x20 %
spíše ne6x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.9 %
průměr 1.32
Šárka Bejdová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano38x36.5 %
spíše ano48x46.2 %
spíše ne7x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x10.6 %
průměr 1.67
Eliška Schuplerová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano44x42.7 %
spíše ano42x40.8 %
spíše ne6x5.8 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit10x9.7 %
průměr 1.61
Hora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano94x88.7 %
spíše ano8x7.5 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x2.8 %
průměr 1.1
Šárka Bejdová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano81x77.1 %
spíše ano13x12.4 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x9.5 %
průměr 1.16
Eliška Schuplerová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano79x76 %
spíše ano12x11.5 %
spíše ne2x1.9 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit10x9.6 %
průměr 1.2
Hora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano35x33 %
spíše ano8x7.5 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit62x58.5 %
průměr 1.23
Šárka Bejdová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano22x21 %
spíše ano4x3.8 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit78x74.3 %
průměr 1.22
Eliška Schuplerová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano22x21 %
spíše ano4x3.8 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit78x74.3 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano43x40.6 %
spíše ano53x50 %
spíše ne7x6.6 %
rozhodně ne3x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano69x65.1 %
spíše ano27x25.5 %
spíše ne5x4.7 %
rozhodně ne4x3.8 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano82x77.4 %
spíše ano22x20.8 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž17x16 %
žena89x84 %
průměr 1.84
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.106x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé106x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%79x74.5 %
75 – 50%23x21.7 %
50 – 25%2x1.9 %
méně než 25%2x1.9 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré4x3.8 %
nadprůměrné20x18.9 %
průměrné82x77.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký51x48.1 %
průměrný46x43.4 %
nízký9x8.5 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký42x39.6 %
průměrný61x57.5 %
nízký3x2.8 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět