Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P03 Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 43 / 130 (33 %) Učebna: B7 Termín: Po,15:45

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá22x51.2 %
dobrá18x41.9 %
průměrná3x7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano19x44.2 %
spíše ano14x32.6 %
spíše ne10x23.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano31x72.1 %
spíše ano11x25.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x20.9 %
spíše ano12x27.9 %
spíše ne11x25.6 %
rozhodně ne8x18.6 %
nemohu posoudit3x7 %
průměr 2.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x14 %
spíše ano15x34.9 %
spíše ne10x23.3 %
rozhodně ne2x4.7 %
nemohu posoudit10x23.3 %
průměr 2.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné36x83.7 %
nízké2x4.7 %
nemohu posoudit5x11.6 %
průměr 2.05

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano23x53.5 %
spíše ano15x34.9 %
spíše ne5x11.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano32x74.4 %
spíše ano10x23.3 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x27.9 %
spíše ano1x2.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x69.8 %
průměr 1.08
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano20x46.5 %
spíše ano19x44.2 %
spíše ne4x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano30x69.8 %
spíše ano13x30.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano30x69.8 %
spíše ano11x25.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x7 %
žena40x93 %
průměr 1.93
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.42x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé43x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%33x76.7 %
75 – 50%7x16.3 %
50 – 25%3x7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x2.3 %
nadprůměrné13x30.2 %
průměrné28x65.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x2.3 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký25x58.1 %
průměrný17x39.5 %
nízký1x2.3 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký16x37.2 %
průměrný25x58.1 %
nízký2x4.7 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět