Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21B3 Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 99 (16 %) Učebna: CH4 Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x18.8 %
dobrá10x62.5 %
průměrná3x18.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x12.5 %
přiměrěné12x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.86

Vyučující

Mička Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2
Mička Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Mička Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x50 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x33.3 %
žena10x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%5x31.3 %
75 – 50%6x37.5 %
50 – 25%2x12.5 %
méně než 25%3x18.8 %
průměr 2.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x25 %
průměrné12x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x12.5 %
průměrný12x75 %
nízký2x12.5 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x18.8 %
průměrný11x68.8 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět