Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21B2 Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 4 / 99 (4 %) Učebna: CH5 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x50 %
průměrná0x0 %
špatná2x50 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x50 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x25 %
přiměrěné3x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Vyučující

Matulková Irena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x50 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Matulková Irena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano3x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Matulková Irena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž1x25 %
žena3x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.4x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé4x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%1x25 %
75 – 50%2x50 %
50 – 25%1x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné4x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný2x50 %
nízký2x50 %
průměr 2.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný2x50 %
nízký2x50 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět