Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21B1 Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 99 (18 %) Učebna: CH3 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x11.1 %
dobrá9x50 %
průměrná5x27.8 %
špatná2x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano13x72.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké5x27.8 %
přiměrěné8x44.4 %
nízké4x22.2 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.94

Vyučující

Gyepes Robért ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2
Gyepes Robért je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.2
Gyepes Robért je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x55.6 %
75 – 50%6x33.3 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.61
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x5.6 %
průměrný14x77.8 %
nízký3x16.7 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x5.9 %
průměrný13x76.5 %
nízký3x17.6 %
průměr 2.12
Vybrat jiný předmět