Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC240P21B Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 30 / 99 (30 %) Učebna: CH1 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x26.7 %
dobrá13x43.3 %
průměrná9x30 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.03
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano18x60 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano20x66.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.96
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké14x46.7 %
přiměrěné12x40 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.52

Vyučující

Hermann Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne9x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.07
Hermann Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.25
Hermann Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x73.3 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano18x60 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž13x44.8 %
žena16x55.2 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé29x96.7 %
opakovaně1x3.3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%25x86.2 %
75 – 50%3x10.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x26.7 %
průměrné20x66.7 %
podprůměrné2x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký6x20 %
průměrný22x73.3 %
nízký2x6.7 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký7x23.3 %
průměrný16x53.3 %
nízký7x23.3 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět