Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P62ZC Životní prostředí člověka

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 49 / 65 (75 %) Učebna: PR Termín: Po,16:30
Poznámka: 2 paralelky - 15aMZ330P62Zx01 a 02

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x14.3 %
dobrá33x67.3 %
průměrná9x18.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x18.4 %
spíše ano26x53.1 %
spíše ne13x26.5 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x44.9 %
spíše ano20x40.8 %
spíše ne6x12.2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x26.5 %
spíše ano20x40.8 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x26.5 %
průměr 1.72
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x18.4 %
spíše ano14x28.6 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x49 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x8.2 %
přiměrěné43x87.8 %
nízké1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.94

Vyučující

Matějček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x32.7 %
spíše ano29x59.2 %
spíše ne4x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Treml Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x17.4 %
spíše ano29x63 %
spíše ne6x13 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 2
Matějček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x81.6 %
spíše ano9x18.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Treml Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x69.6 %
spíše ano12x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.33
Matějček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x20.4 %
spíše ano3x6.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x73.5 %
průměr 1.23
Treml Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x15.2 %
spíše ano3x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x78.3 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x14.3 %
spíše ano36x73.5 %
spíše ne4x8.2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.98
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano46x93.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x69.4 %
spíše ano13x26.5 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž30x61.2 %
žena19x38.8 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.48x98 %
Nmgr.1x2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé49x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%42x85.7 %
75 – 50%1x2 %
50 – 25%2x4.1 %
méně než 25%4x8.2 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x8.2 %
nadprůměrné16x32.7 %
průměrné29x59.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x14.3 %
průměrný36x73.5 %
nízký6x12.2 %
průměr 1.98
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x16.3 %
průměrný38x77.6 %
nízký3x6.1 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět