Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P62Z Životní prostředí člověka

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 65 (29 %) Učebna: VG Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x31.6 %
dobrá10x52.6 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné16x84.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.94

Vyučující

Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Matějček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Treml Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Matějček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Treml Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x84.2 %
průměr 2
Matějček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x84.2 %
průměr 1.33
Treml Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x94.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x52.6 %
žena9x47.4 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x68.4 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%3x15.8 %
méně než 25%2x10.5 %
průměr 1.68
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x36.8 %
průměrný11x57.9 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x16.7 %
průměrný15x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět