Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79C Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 29 / 111 (26 %) Učebna: B121 Termín: Po,13:10
Poznámka: 3 paralelky CV - 15aMB170P79x01 a 04, 05; x vyučíjící - na každou hodinu jiný

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá19x65.5 %
dobrá9x31 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne8x27.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x82.1 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x32.1 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x28.6 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x3.6 %
přiměrěné22x78.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x17.9 %
průměr 1.96

Vyučující

Šípek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano14x50 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.62
Šípek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.19
Šípek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x59.3 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x24.1 %
žena22x75.9 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%24x82.8 %
75 – 50%1x3.4 %
50 – 25%2x6.9 %
méně než 25%2x6.9 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x6.9 %
nadprůměrné6x20.7 %
průměrné21x72.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.66
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x27.6 %
průměrný20x69 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x28.6 %
průměrný20x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět