Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79A Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 26 / 111 (23 %) Učebna: B121 Termín: St,15:40
Poznámka: 3 paraleky CV - 15aMB170P79x03 a x02 a x08

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x50 %
dobrá11x42.3 %
průměrná2x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano12x48 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x3.8 %
přiměrěné16x61.5 %
nízké2x7.7 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 2.05

Vyučující

Šípek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Šípek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.35
Šípek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x80.8 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž11x42.3 %
žena15x57.7 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x76.9 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%2x7.7 %
méně než 25%3x11.5 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x11.5 %
nadprůměrné5x19.2 %
průměrné15x57.7 %
podprůměrné3x11.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x15.4 %
průměrný19x73.1 %
nízký3x11.5 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x34.6 %
průměrný15x57.7 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět