Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79 Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 49 / 111 (44 %) Učebna: B7 Termín: Po,11:30
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá23x46.9 %
dobrá20x40.8 %
průměrná5x10.2 %
špatná1x2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x26.5 %
spíše ano31x63.3 %
spíše ne4x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x69.4 %
spíše ano12x24.5 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x65.3 %
spíše ano14x28.6 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x42.9 %
spíše ano22x44.9 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x10.2 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x2 %
přiměrěné36x73.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x24.5 %
průměr 1.97

Vyučující

Vilímová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x27.1 %
spíše ano23x47.9 %
spíše ne8x16.7 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit3x6.3 %
průměr 1.93
Prokop Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x23.4 %
spíše ano16x34 %
spíše ne10x21.3 %
rozhodně ne4x8.5 %
nemohu posoudit6x12.8 %
průměr 2.17
Šípek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x34 %
spíše ano23x48.9 %
spíše ne5x10.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.4 %
průměr 1.75
Vilímová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x66.7 %
spíše ano10x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x12.5 %
průměr 1.24
Prokop Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x52.1 %
spíše ano15x31.3 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x14.6 %
průměr 1.41
Šípek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x66 %
spíše ano10x21.3 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x10.6 %
průměr 1.29
Vilímová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x12.2 %
spíše ano5x10.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x77.6 %
průměr 1.45
Prokop Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x12.2 %
spíše ano6x12.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit36x73.5 %
průměr 1.69
Šípek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x12.2 %
spíše ano6x12.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x75.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x41.7 %
spíše ano23x47.9 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x91.8 %
spíše ano3x6.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x61.2 %
spíše ano16x32.7 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž13x26.5 %
žena36x73.5 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.49x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé49x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%38x77.6 %
75 – 50%7x14.3 %
50 – 25%3x6.1 %
méně než 25%1x2 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré7x14.3 %
nadprůměrné13x26.5 %
průměrné26x53.1 %
podprůměrné3x6.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x32.7 %
průměrný30x61.2 %
nízký3x6.1 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký16x33.3 %
průměrný31x64.6 %
nízký1x2.1 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět