Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P01D Úvod do demografie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 26 / 64 (41 %) Učebna: LR Termín: Po,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x15.4 %
dobrá16x61.5 %
průměrná6x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano19x73.1 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 2.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké2x7.7 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 2.09

Vyučující

Kučera Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Kučera Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.56
Kučera Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x76.9 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano19x73.1 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne9x34.6 %
rozhodně ne3x11.5 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2.54

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x26.9 %
žena19x73.1 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%21x80.8 %
75 – 50%3x11.5 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné4x15.4 %
průměrné20x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.8 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x26.9 %
průměrný18x69.2 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x11.5 %
průměrný21x80.8 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět