Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P25 Základy parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 82 / 259 (32 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá71x87.7 %
dobrá9x11.1 %
průměrná1x1.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x52.4 %
spíše ano35x42.7 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.4 %
průměr 1.49
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano67x81.7 %
spíše ano14x17.1 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano56x68.3 %
spíše ano20x24.4 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x4.9 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano47x58 %
spíše ano18x22.2 %
spíše ne4x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x14.8 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké20x24.4 %
přiměrěné55x67.1 %
nízké1x1.2 %
nemohu posoudit6x7.3 %
průměr 1.75

Vyučující

Votýpka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano73x90.1 %
spíše ano8x9.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Votýpka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano81x98.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1
Votýpka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x19.8 %
spíše ano1x1.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit64x79 %
průměr 1.06
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano72x88.9 %
spíše ano8x9.9 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano71x87.7 %
spíše ano4x4.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x4.9 %
nemohu posoudit2x2.5 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano52x64.2 %
spíše ano26x32.1 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.5 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž20x24.4 %
žena62x75.6 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.79x97.5 %
Nmgr.2x2.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé82x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%73x89 %
75 – 50%7x8.5 %
50 – 25%2x2.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré6x7.3 %
nadprůměrné27x32.9 %
průměrné48x58.5 %
podprůměrné1x1.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký52x63.4 %
průměrný29x35.4 %
nízký1x1.2 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký52x64.2 %
průměrný28x34.6 %
nízký1x1.2 %
průměr 1.37
Vybrat jiný předmět