Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P52 Základy lékařské genetiky

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 32 (44 %) Učebna: B2 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá11x78.6 %
dobrá3x21.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Daňková Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Daňková Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Daňková Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž1x7.1 %
žena13x92.9 %
průměr 1.93
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký13x92.9 %
průměrný1x7.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x71.4 %
průměrný4x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Vybrat jiný předmět