Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P09Z Základy geologie pro geografy

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 83 (25 %) Učebna: VG Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x9.5 %
dobrá12x57.1 %
průměrná7x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x23.8 %
přiměrěné11x52.4 %
nízké2x9.5 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Kachlík Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne10x47.6 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.65
Kachlík Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Kachlík Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x57.1 %
žena9x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x95.2 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x14.3 %
průměrné18x85.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x23.8 %
průměrný12x57.1 %
nízký4x19 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x4.8 %
průměrný16x76.2 %
nízký4x19 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět