Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360S07 Základy geoinformatiky I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 20 / 44 (45 %) Učebna: Z3 Termín: Út,17:20
Poznámka: PŘ+CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x10 %
dobrá9x45 %
průměrná7x35 %
špatná2x10 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano5x25 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano4x20 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano14x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x15 %
přiměrěné14x70 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.89

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano15x75 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano12x60 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano7x35 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x30 %
žena14x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x95 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x95 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x20 %
nadprůměrné2x10 %
průměrné13x65 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x20 %
průměrný14x70 %
nízký2x10 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x15 %
průměrný10x50 %
nízký7x35 %
průměr 2.2
Vybrat jiný předmět