Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB151P95 Základy buněčné biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 42 / 120 (35 %) Učebna: B3 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá20x47.6 %
dobrá18x42.9 %
průměrná4x9.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x52.4 %
spíše ano17x40.5 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x57.1 %
spíše ano15x35.7 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.49
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x59.5 %
spíše ano13x31 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x33.3 %
spíše ano15x35.7 %
spíše ne3x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x23.8 %
průměr 1.66
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x7.1 %
přiměrěné26x61.9 %
nízké1x2.4 %
nemohu posoudit12x28.6 %
průměr 1.93

Vyučující

Libusová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x54.8 %
spíše ano11x26.2 %
spíše ne7x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.61
Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x61.9 %
spíše ano11x26.2 %
spíše ne3x7.1 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.49
Půta František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x40.5 %
spíše ano17x40.5 %
spíše ne8x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Libusová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x76.2 %
spíše ano5x11.9 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.1 %
průměr 1.23
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano36x85.7 %
spíše ano5x11.9 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Půta František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x73.8 %
spíše ano8x19 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.29
Libusová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x65.9 %
průměr 1.43
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano5x12.2 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x65.9 %
průměr 1.5
Půta František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x65.9 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x59.5 %
spíše ano17x40.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano37x88.1 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x76.2 %
spíše ano10x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x23.8 %
žena32x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.42x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé42x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%37x88.1 %
75 – 50%3x7.1 %
50 – 25%2x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré6x14.6 %
nadprůměrné10x24.4 %
průměrné24x58.5 %
podprůměrné1x2.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.49
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký24x57.1 %
průměrný17x40.5 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x15.4 %
průměrný28x71.8 %
nízký5x12.8 %
průměr 1.97
Vybrat jiný předmět