Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P34 Základy biochemie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 42 / 76 (55 %) Učebna: B7 Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x21.4 %
dobrá22x52.4 %
průměrná10x23.8 %
špatná1x2.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x38.1 %
spíše ano23x54.8 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x83.3 %
spíše ano7x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x45.2 %
spíše ano18x42.9 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.1 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x16.7 %
spíše ano22x52.4 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x21.4 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké10x23.8 %
přiměrěné22x52.4 %
nízké2x4.8 %
nemohu posoudit8x19 %
průměr 1.76

Vyučující

Folk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x23.8 %
spíše ano18x42.9 %
spíše ne13x31 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x38.1 %
spíše ano17x40.5 %
spíše ne8x19 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Brábek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x9.5 %
spíše ano21x50 %
spíše ne15x35.7 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Folk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x59.5 %
spíše ano13x31 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.43
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x71.4 %
spíše ano11x26.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.27
Brábek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x47.6 %
spíše ano12x28.6 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x19 %
průměr 1.47
Folk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x4.8 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit39x92.9 %
průměr 1.33
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x4.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x95.2 %
průměr 1
Brábek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x4.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x95.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x35.7 %
spíše ano27x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x95.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x50 %
spíše ano20x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž14x33.3 %
žena28x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.41x97.6 %
Nmgr.1x2.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé40x95.2 %
opakovaně2x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%32x76.2 %
75 – 50%7x16.7 %
50 – 25%2x4.8 %
méně než 25%1x2.4 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x7.1 %
nadprůměrné10x23.8 %
průměrné27x64.3 %
podprůměrné2x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x21.4 %
průměrný30x71.4 %
nízký3x7.1 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x14.3 %
průměrný29x69 %
nízký7x16.7 %
průměr 2.02
Vybrat jiný předmět