Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB162P05 Základní kurz matematiky

Katedra ekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 24 / 96 (25 %) Učebna: B7 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x25 %
dobrá10x41.7 %
průměrná6x25 %
špatná2x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne7x29.2 %
rozhodně ne4x16.7 %
nemohu posoudit11x45.8 %
průměr 3.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x75 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x58.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x41.7 %
průměr 2

Vyučující

Šizling Arnošt Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Šizling Arnošt Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Šizling Arnošt Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x75 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.7

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x25 %
žena18x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x62.5 %
75 – 50%5x20.8 %
50 – 25%3x12.5 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x12.5 %
nadprůměrné3x12.5 %
průměrné15x62.5 %
podprůměrné3x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x8.3 %
průměrný19x79.2 %
nízký3x12.5 %
průměr 2.04
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x20.8 %
průměrný13x54.2 %
nízký6x25 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět